anita@inconnecto.nl 06 38 508 716

Gezinstherapie


Gezinstherapie – met het hele gezin of een deel van het gezin praten over wat er goed gaat en over wat je mist. Verlangen bespreekbaar maken – gezien en gehoord worden – serieus genomen worden – spreken van hart tot hart.

Een gezin (in welke vorm dan ook) is de basis waarin kinderen opgroeien.

Er komt veel op een gezin af, niet alleen het werk van de ouder(s), maar ook de school van de kinderen en de samenleving die steeds sneller lijkt te worden.

Een gezin is, als het goed is, een veilige basis voor alle gezinsleden. Er kunnen gezinsomstandigheden zijn zoals ziekte, overlijden, echtscheiding, werkloosheid, maar ook verhuizen, de geboorte van een kindje of andere zaken die invloed hebben op de sfeer binnen het gezin en op de relatie tussen de verschillende gezinsleden.
Dat kan er voor zorgen dat de basis niet (meer zo) veilig is, niet voor de kinderen en/of niet voor de volwassenen.

Ook in je gezin van herkomst kunnen dingen (op)spelen die je graag bespreekbaar zou willen maken. Maar alles wat je tot nu toe geprobeerd hebt loopt uit op niets, alleen lukt het niet zo best.
Gezinstherapie – werken aan de sfeer binnen jullie gezin, verbeteren van relaties, veilig moeilijke zaken bespreekbaar maken, communicatie verbeteren – er is veel te bereiken en te veranderen is onze ervaring.

Ouder-kind gesprekken, broers en zussen gesprekken, gezinsgesprekken, er zijn veel mogelijkheden om gezinssystemen in beweging te brengen.

Samen gaan we zoeken naar een betere balans in de onderlinge relaties.

Net als bij relatietherapie werken Dick en ik zoveel mogelijk samen bij gezinstherapie.