anita@inconnecto.nl 06 38 508 716

Samengestelde gezinnen

“het was zo’n opluchting om te horen dat een stiefgezin gewoon ingewikkeld IS”

In een samengesteld -, nieuw gevormd – of stiefgezin komen veel relaties bij elkaar. Dat zorgt er voor dat het ingewikkeld is de balans in het oog te houden.

In samengestelde gezinnen zijn er veel belangen die meespelen:

  • eigen en stiefkinderen,
  • ex- en nieuwe partners,
  • ouders, ex- en nieuwe schoonouders,
  • papa, mama en stiefouder(s),
  • stiefbroers en zussen,
  • stiefopa’s en oma’s en ga zo maar door.

Vaak lijken deze relaties op een onontwarbare kluwen:
Je houdt van je partner, maar het loopt niet lekker tussen hem of haar en jouw kind. Of andersom: je krijgt een punthoofd van het kind van je partner.
Je eigen en je stiefkinderen hebben voortdurend ruzie.
Je ex-partner is er niet voor jullie kind(eren) en daar lijden ze onder.
Je kind(eren) hebben een hekel aan je nieuwe partner.
Te veel om op te noemen.

De cijfers liegen er niet om: 60 % van de nieuw gevormde relaties waarbij kinderen betrokken zijn, loopt in de eerst 5 jaar stuk.
Worstel niet langer alleen, maar zoek hulp: een volgende relatie die stuk loopt levert nog meer pijn en verlies op!

Ik ben ervaringsdeskundige op dit gebied ( ik heb inmiddels 15 jaar een tweede relatie).
Tevens heb ik onderzoek gedaan naar samengestelde gezinnen en wat daarin kan spelen.
Samen kunnen we aan het werk gaan om helder te krijgen waar je in jouw gezin tegen aanloopt.
We kunnen werken aan de onderlinge band, zodat die de plaats kan gaan innemen van de verwijten.

Ook als je denkt: het gaat wel goed bij ons, maar het kan nog beter, kunnen we in een intake gesprek bekijken of het zinvol is als jij en/of je gezin begeleiding krijgen.

Deelnemen aan de themagroep voor ouders van samengestelde gezinnen is ook mogelijk, klik hier