anita@inconnecto.nl 06 38 508 716

Werkwijze

Als we na het intake gesprek besloten hebben om samen op weg te gaan, maken we een afspraak voor een vervolggesprek.

In de vervolggesprekken werken we aan het beantwoorden van de hulpvraag.

Anita werkt als contextueel hulpverlener.
Dat wil zeggen dat in een gesprek de context van jou, als cliënt, belangrijk is.

De context: dat is je gezin, zowel het huidige gezin als je gezin van herkomst, de mensen om je heen, je vrienden, collega’s e.d.
Als jij verandert zal dat invloed hebben op de mensen om je heen.

Contextuele therapie kijkt naar de relaties, waarin je je beweegt.
Het let op de balans tussen geven en ontvangen, het kijkt naar recht en onrecht en de invloed daarvan op je leven en daar praten we samen over.
Maar eerst werken we aan het creëren van een veilige omgeving.

Dick is ook contextueel geschoold, maar werkt voornamelijk als ervaringsgericht en Gestalttherapeut.
Dat wil zeggen dat hij tijd en ruimte neemt voor wat je ervaart.

We zullen regelmatig een evaluatiemoment hebben, waardoor we beiden kunnen kijken of we op het goede spoor zitten.

Het proces van herstel zal soepeler lopen, naar de mate waarin je naar jezelf wilt en durft te kijken. Het tussentijds aan de slag gaan van jou als cliënt met wat er besproken is, bevordert de voortgang van het proces.