anita@inconnecto.nl 06 38 508 716

Supervisie

Ervaringsgerichte supervisie start vanuit jouw behoefte aan persoonlijke ontwikkeling: het gaat over jezelf ontwikkelen als persoon en jezelf ontwikkelen als professional.
Op het snijvlak van deze twee geef ik supervisie.

Supervisie is voor mensen in mensgerichte beroepen, zoals werkers in de zorg, in het onderwijs en bij de politie. Maar ook pastoraal werkers en geestelijk verzorgers kunnen supervisie gebruiken om te leren over wie ze zijn, hoe ze hun vak uitoefenen en hoe ze leren.

De bedoeling van ervaringsgerichte supervisie is dat je steeds beter leert jezelf te hanteren in jouw beroep, op jouw plek, in jouw team.

Waar ik zelf vooral heel enthousiast over ben, is dat ik in supervisie heb geleerd dat ik zelf de regie kan nemen over mijn leerproces.
Waar ik eerder relatief onbewust allerlei vaardigheden heb opgedaan, heb ik door supervisie geleerd wat mijn kwaliteiten zijn en hoe ik die bewust en doelgericht in kan zetten.
En ook wat ik te doen heb als ik vastloop, hoe ik mezelf kan onderzoeken en hoe ik dan duidelijk krijg waarom ik blokkeer. Het geeft me vrijheid en ook meer vertrouwen in mezelf – als professional sta ik steviger.
Daarnaast word ik door het ervaringsgerichte deel van supervisie mij eerder bewust dat er iets met mij gebeurt en dat ik blijkbaar iets nodig heb. Door daar bij stil te staan, dat helder te krijgen en het dan te zeggen tegen de ander, ontstaat er een heel andere dynamiek met mijn gezin, cliënten en supervisanten.

Graag laat ik jou ook kennismaken met deze supergave manier om jezelf als professional en mens verder te ontwikkelen!